ดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ส่งผลต่อทารกอย่างไร?

38068
ดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์
- Advertisement -

การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ เพราะมีผลเสียต่อทารกในครรภ์เป็นอย่างมากเลยค่ะ

ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยให้คำแนะนำกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ทุกคนให้งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างสิ้นเชิง เพื่อความปลอดภัยสำหรับทารกค่ะ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อทารกอย่างไร

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ดื่มแอลกอฮอล์ สารนี้จะไหลผ่านไปสู่ตัวลูกทางเส้นเลือด ผ่านรก ไปถึงตัวลูก ซึ่งมีผลต่อทารกดังนี้

 • คลอดก่อนกำหนด
 • พิการแต่กำเนิด
 • คลอดออกมาแล้วเสียชีวิต
 • น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์
 • ถ้ารอดชีวิต พัฒนาการด้านต่างๆจะช้า
 • เรียนรู้ช้า และสมาธิสั้น

นอกจากนี้ ในช่วงหลังคลอดถ้าคุณแม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จนลูกโต ลูกอาจมีพฤติกรรมรุนแรง ก้าวร้าว หรือมีปัญหาทางสุขภาพจิต ตามมาเมื่อโตขึ้นค่ะ

ลักษณะของทารกในครรภ์ ที่คุณแม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • ศีรษะจะเล็กกว่าปกติ (โดยปกติทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาศีรษะจะใหญ่จนถึงกำหนดคลอด)
 • ร่างกายไม่เจริญเติบโต
 • มีใบหน้าผิดปกติ
 • ระบบประสาทส่วนกลางทำงานไม่เป็นปกติ
 • หัวใจเล็กผิดปกติ
 • อาจมีความพิการทางสมอง เพราะระบบประสาทส่วนกลางทำงานผิดปกติ

ความเสี่ยงของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในจำนวน 50  คน จะมีความเสี่ยงมีลูกที่ผิดปกติต่างๆตามที่กล่าวมาแล้ว 1 คน และพบกว่าเด็กที่มีคุณแม่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อโตขึ้นจะมีสภาพจิตใจที่ไม่ดี หรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตมากกว่าเด็กทั่วไป ดังนั้นคุณแม่ท้องควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ เป็นต้นค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -