ทารกแรกเกิด – 6 เดือน จำเป็นต้องกินน้ำหรือไม่

172115
ทารกแรกเกิด - 6 เดือน จำเป็นต้องกินน้ำหรือไม่
Oksana Kuzmina / shutterstock
- Advertisement -

มีคุณแม่มือใหม่หลาย ๆ ท่านมีข้อสงสัยเรื่องการกินน้ำของเด็กทารกแรกเกิด ถึง 6 เดือน ว่าจำเป็นต้องให้เด็กทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน ทานนมแม่เพียงอย่างเดียว หรือสามารถกินน้ำได้หรือไม่?

ซึ่งจากคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ร่วมกับยูนิเซฟนั้น แนะนำว่าควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว ในช่วงตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือนแรก โดยไม่ต้องให้น้ำ หรืออาหารอื่นใด ๆ จนเมื่ออายุครบ 6 เดือน จึงให้นมแม่ ร่วมกับอาหารเสริมและน้ำตามความเหมาะสม จนกระทั่งลูกมีอายุครบ 2 ปี หรือนานกว่านั้น

เหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องให้ลูกกินน้ำในช่วง 6 เดือนแรกนั้นก็เพราะว่า ในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก ในจำนวนที่มากพอที่เด็กต้องการค่ะ และการให้เด็กกินน้ำหลังจากกินนมแม่นั้น น้ำจะไปล้างสารต้านการอักเสบป้องกันเชื้อราที่เคลือบอยู่ในปากลูกหลังจากที่กินนมแม่ให้เจือจางออกไป

ทารกที่ได้รับนมแม่อย่างเพียงพอ จะไม่มีภาวะขาดน้ำแน่นอนค่ะ  สามารถสังเกตได้จากการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะของลูกน้อย หากเด็กมีการถ่ายอุจจาระ 1-2 ครั้งต่อวันขึ้นไป และปัสสาวะ 6 ครั้งต่อวันขึ้นไป และมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 140 กรัม แสดงว่าเขาได้รับนมแม่เพียงพอ และไม่ได้มีภาวะขาดน้ำค่ะ จึงไม่ความจำเป็นเลยที่จำต้องให้น้ำ หรือเสริมด้วยนมผง

เด็กทารกบางคน ที่น้ำหนักตัวไม่เพิ่มขึ้น ทั้ง ๆ ที่ให้นมแม่อยู่ตลอดเวลา การให้น้ำก็ไม่ได้ช่วยทำให้ลูกมีน้ำหนักตัวขึ้นได้นะคะ ต้องไปดูที่ต้นเหตุว่า การให้ลูกดูดนมนั้น ลูกดูดนมในท่าที่ถูกต้องหรือไม่ หัวนมแม่มีปัญหาอย่างไร ลูกมีพังผืดใต้ลิ้นที่เป็นอุปสรรคต่อการดูดนมหรือไม่ และตัวคุณแม่เองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไหม ดื่มน้ำเพียงพอหรือเปล่า หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาแพทย์โดยเร็ว เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนะคะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -