การเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการ วัยแรกเกิด-3 เดือน

44786
shutterstock/toranosuke
- Advertisement -

การเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการ วัยแรกเกิด-3 เดือน 

การเล่นช่วยเปิดประตูสู่การเรียนรู้ และเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของวัยเด็ก ของเล่นเพิ่มพัฒนาการ ควรเลือกให้เหมาะสมและท้าท้ายกับพัฒนาการของเด็ก ตามระดับอายุของเด็ก ซึ่งถ้าของเล่นชิ้นที่ยากเกินไปก็จะทำให้เด็กเกิดความท้อแท้ในการเล่น ในทางกลับกันถ้าของเล่นชิ้นนั้นง่ายเกินไป เด็กก็จะรู้สึกเบื่อได้ง่าย ๆ  และของเล่นที่ดี จะต้องกระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากเล่นด้วย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุผล ที่สำคัญในการเลือกซื้อของเล่นให้ลูก ๆ ค่ะ

การเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการ วัยแรกเกิด-3 เดือน 
คือการเล่นที่กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5

ตา – การมองเห็น

ในวัยนี้ ลูกจะสามารถมองเห็นได้ในระยะใกล้ เพียง 10-13 นิ้ว  สีที่มองเห็น ลูกมองเห็นได้ คือ ขาว ดำ แดง ซึ่งเป็นสีที่แตกต่างกันที่ชัดเจนจะช่วยกระตุ้นการมองเห็น ให้ลูกเกิดความสนใจอย่างมีจุดหมาย การสบตา การพูดคุย หยอกล้อเล่นกับลูก การแขวนโมบายเพื่อเป็นจุดสนใจอีกอย่าง ทำให้เด็กไม่อยู่เฉยและเสริมสร้างความสนใจในสิ่งรอบตัวของลูก

หู – การได้ยิน

การได้ยินเสียงจะรับรู้ได้เร็วมาก เพราะฉะนั้น การเพิ่มการพัฒนาการที่ดีที่สุด คือ การพูดคุยกับลูกบ่อย ๆ ร้องเพลงกล่อมบ้าง การเปิดเพลงให้ฟัง แต่เวลาลูกนอนไม่ควรให้มีเสียงดัง เพื่อหัดให้ลูกสามารถแยกแยะได้ว่าระหว่างการมีเสียงและการเงียบ ส่วนการสร้างเสียงหลาย ๆ อย่าง ดังพร้อม ๆ กัน เช่น เสียงทีวี คนพูดกันเยอะ ไม่ได้ช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก

มือ – การสัมผัส 

จะสังเกตว่าเด็กจะชอบกำมือตลอดเวลา ช่วงที่ลูกอารมณ์ดี ๆ  ควรแกะมือเขาออกแล้ววางวัสดุที่มีผิวแตกต่างกัน จะช่วยให้ลูกได้รับผิวสัมผัสที่แตกต่างกันออกไป

จมูก – กลิ่น 

ลูกสามารถรับรู้กลิ่นได้ตั้งแต่แรกเกิด และกลิ่นที่ดึงดูดและกระตุ้นประสาทสัมผัสลูกแรกเกิดได้มาก คือ กลิ่นของแม่ ซึ่งลูกได้จากการที่แม่สัมผัส โอบกอด หอมลูก คุณแม่ลองให้เขาได้ดมกลิ่นต่าง ๆ รอบตัวที่เขาสัมผัสเป็นประจำ เช่น กลิ่นแป้ง กลิ่นดอกไม้ กลิ่นผลไม้ ฯลฯ

ลิ้น(รส)

นอกจากน้ำนมของแม่ เมื่อถึงวัยลูกกินอาหารเสริมได้ การให้ลูกกินอาหารที่หลากหลาย เหมาะสมตามวัยของเขา จะช่วยกระตุ้นการรับรสของลูกได้แล้ว

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -