ตั้งครรภ์เดินทางโดยเครื่องบิน ได้หรือไม่?

15604
ตั้งครรภ์เดินทางโดยเครื่องบิน
- Advertisement -

การเดินทางโดยเครื่องบินขณะตั้งครรภ์ นั้นไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับคุณแม่ส่วนใหญ่ แต่มีบางนโยบายการบินที่บ่งชี้ว่าให้เราต้องตระหนัก และนี่เป็นข้อมูลสำคัญที่คุณจะต้องรู้ ถ้าคุณกำลังวางแผนเดินทางด้วยเครื่องบินขณะตั้งครรภ์ เนื่องจากสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่จะไม่รับผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ ซึ่งอาจทำให้คุณเกิดปัญหาในการเดินทางได้และคุณควรพิจารณาเรื่องความสะดวกของตัวเองด้วย

การเดินทางโดยเครื่องบินขณะตั้งครรภ์

สายการบินส่วนใหญ่นั้นจะขอให้ผู้โดยสารซึ่งมีอายุครรภ์เกินกว่า 28 สัปดาห์ จะต้องแสดงใบรับรอง ‘fit to fly‘ จากแพทย์ โดยในเอกสารจะต้องระบุวันที่ครบกำหนดคลอด และแพทย์จะต้องยืนยันว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินจะไม่มีความเสี่ยงกับคุณ ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ภาวะแทรกซ้อนใด ๆ มาก่อน กรุณาบอกกับแพทย์ประจำตัวของคุณเพื่อขอคำแนะนำก่อนจะวางแผนเดินทาง

โดยส่วนใหญ่สายการบินจะมีนโยบายคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน Virgin, British Airways ทั้งสองสายการบินนี้จะอนุญาตให้หญิงตั้งครรภ์สามารถโดยสารเครื่องบินได้จนกระทั่งมีอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ เพียงแต่คุณแม่ที่อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไปจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ‘fit to fly

บางสายการบินก็เริ่มมีนโยบายกีดกันผู้โดยสารที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ แต่หากมีใบรับรองแพทย์ก็อนุญาตให้ขึ้นได้จนถึงอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ ส่วนบางสายการบินนั้นให้หญิงตั้งครรภ์ขึ้นเครื่องบินได้จนถึงปลาย 35 สัปดาห์ และไม่ได้ขอใบรับรองแพทย์ แต่ถึงอย่างไรหากมีสิ่งบ่งชี้ว่าคุณมีปัญหาสุขภาพสายการบินก็อาจปฏิเสธได้ ดังนั้นคุณควรจะเตรียมขอใบรับรองจากแพทย์เสียก่อนดีกว่าค่ะ

นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์นั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค DVT หรือเส้นเลือดตีบ ดังนั้นถ้าคุณจะต้องเดินทางไกลและอยู่บนเครื่องบินนานหลายชั่วโมง ให้ระมัดระวังในเรื่องการไหลเวียนโลหิตที่ขา ซึ่งป้องกันได้โดยใส่ถุงน่องรัด ๆ

แต่ถึงแม้ว่าแพทย์จะรับรองว่าการเดินทางโดยเครื่องบินขณะตั้งครรภ์จะปลอดภัยดี แต่คุณก็ควรคำนึงถึงความสะดวกสบายของตัวเองบ้าง เช่น ที่นั่งอาจจะไม่เหมาะขยับตัวลำบาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงตั้งครรภ์ช่วงไตรมาสแรกที่มีความยากลำบากของการดูแลตัวเองเป็นสาเหตุสำคัญ อย่างเช่นอาการคลื่นไส้อาเจียน ความเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย ซึ่งเป็นอาการช่วงแรกของคนเริ่มตั้งท้อง

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ