การนวดสัมผัสทารก แรกเกิด-6 เดือน

48824
- Advertisement -

การนวดสัมผัสทารกแรกเกิด ช่วยสร้างความรักและความผูกพันธ์ของแม่ที่มีต่อลูกได้มากขึ้นอีก  ทำให้คุณแม่ได้เรียนรู้อากัปกิริยาของลูกน้อย ว่าลูกชอบหรือไม่ชอบให้สัมผัสส่วนใด หลังการนวดสัมผัสลูกน้อยเองก็จะรู้สึกผ่อนคลาย สบายตัว อารมณ์ดี ไม่งอแง อีกด้วยค่ะ  😀

เด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง 6 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ที่จะทำให้ลูกน้อย มีความผูกพันธ์แนบแน่นกับคุณแม่  การนวดสัมผัส นอกจากจะช่วยทำให้ลูกน้อยผ่อนคลายแล้ว ยังช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัส และพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้น รวมทั้งการเรียนรู้ถึงความรักที่คุณแม่มอบให้ จนเกิดเป็นความไว้ใจ  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้ทารกเจริญเติบโตตามเกณฑ์ มีน้ำหนักและส่วนสูงตามมาตรฐาน นอนหลับพักผ่อนได้ดี กระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต

ก่อนการนวดสัมผัสทารก คุณแม่ควรสำรวจตัวเองก่อนว่า จะมีอวัยวะส่วนใดบ้างที่จะทำให้ลูกได้รับบาดเจ็บได้  เช่น เล็บมือควรตัดให้สั้น  เครื่องประดับที่สวมใส่ที่ข้อมือและนิ้วมือควรถอดออกเสียก่อน และควรล้างมือให้สะอาดก่อนทำการนวดทุกครั้ง

การนวดสัมผัสให้ลูก ควรนวดที่จุดต่าง ๆ ดังนี้

1. นวดบริเวณศีรษะและใบหน้า

2. นวดบริเวณหน้าอก

3. นวดแขน

4. นวดท้องกระตุ้นระบบทางเดินอาหาร

5. นวดขา

6. นวดหลัง

การนวดสัมผัสทารก ในช่วงแรกเกิดนั้นควรใช้เวลานวดเพียงเล็กน้อยก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มเวลาขึ้นไปเมื่อลูกอายุมากขึ้น  และทุกครั้งที่นวดสัมผัส คุณแม่ควรจะคุยกับลูกน้อย หรือร้องเพลงเบา ๆ ให้ลูกฟัง นอกจากจะช่วยสร้างความผูกพันธ์แล้ว ยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาให้กับลูกอีกด้วยค่ะ  🙂

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -