มดลูกบาง เสี่ยงทำให้เกิดภาวะมดลูกแตก

21082
มดลูกบางเสี่ยงทำให้เกิดมดลูกแตก
- Advertisement -

เรื่อง มดลูกบาง หรือ มดลูกแตก นั้นเป็นเรื่องที่คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนมักเป็นกังวลและไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ดังนั้นหากเมื่อรู้ว่าเริ่มตั้งครรภ์ควรรีบฝากครรภ์ทันที เพื่อที่จะได้รับการตรวจเช็กจากคุณหมอได้ค่ะ

มดลูกบาง เกิดขึ้นได้ 3 สาเหตุดังนี้

1.อาการมดลูกบาง มักเกิดขึ้นกับคุณแม่ที่เคยขูดมดลูกมาก่อน อาจจะมดลูกอักเสบหรือมีพังผืดขึ้นจึงเป็นเหตุให้มดลูกบางได้ค่ะ

2.เคยผ่าตัดมดลูกมาก่อน ในบริเวณที่เคยผ่าตัดอาจทำให้ มดลูกบาง

3.ผ่าคลอดบุตรมาหลายครั้ง

อาการมดลูกแตก สังเกตได้ยากแต่สามารถวิเคราะห์อาการได้ดังนี้

1.สังเกตได้ก่อน มดลูกจะแตก คือ หัวใจทารกเต้นแรงผิดปกติ

2.มีเลือดออกในช่องท้อง

3.คุณแม่อาจช็อก และมีความดันตก

4.ถ้าเสียเลือดมากและได้รับการรักษาช้าอาจทำให้เสียชีวิตทั้งแม่และลูก

ถ้าคุณแม่มีอาการมดลูกแตก ลูกในท้องจะเสียชีวิตหรือไม่ขึ้นอยู่กับการลอกตัวของรก ถ้ารกลอกตัวเร็วและได้รับการรักษาไม่ทันอาจทำให้เสียชีวิต แต่ถ้ารกยังคงอยู่ดีหรือลอกตัวช้าอาจรักษาชีวิตทารกไว้ได้เนื่องจากรกมีความสำคัญต่อการส่งอาหารและออกซิเจนไปสู่ทารก ถ้าเกิดการผ่าตัดช้าแล้วเด็กรอดชีวิตอาจจะมีความพิการทางสมองเนื่องจากขาดออกซิเจน

คุณแม่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดมดลูกแตกควรดูแลตัวเองดังนี้ (คุณแม่ที่เคยผ่าตัดคลอดมาแล้ว)

1.คุณแม่ที่เคยผ่าตัดคลอดผ่านหน้าท้องมาแล้วท้องต่อไปควรเลือกคลอดแบบผ่าคลอดเช่นกันเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่มดลูกจะแตกหากเลือกคลอดแบบธรรมชาติ

2.ควรคลอดตรงตามเวลาที่กำหนด คือ เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ควรรีบมาฝากท้อง คุณหมอจะได้คำนวณวันคลอดได้ตามกำหนดเพราะถ้าคลอดเกินกำหนดอาจทำให้ตกเลือด ทารกในครรภ์อาจจะพิการหรือเสียชีวิตได้

3.ควรระวังในการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ควรให้หน้าท้องหรือมดลูกกระทบกระเทือน หรือได้รับการกระแทกเพราะอาจทำให้มดลูกแตกได้ค่ะ

เมื่อทราบว่าตั้งครรภ์และเคยผ่าคลอดมาก่อน ควรแจ้งประวัติให้คุณหมอทราบโดยละเอียดว่าเคยคลอดแบบไหน ด้วยเหตุผลใด มีการขูดมดลูกหรือมีเนื้องอกมาก่อนหรือไม่ หากมีภาวะเสี่ยงคุณหมอจะได้ดูแลสุขภาพช่วงตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -