เจาะน้ำคร่ำ เพื่ออะไร มีวิธีการอย่างไร

84473
เจาะน้ำคร่ำเพื่ออะไร มีวิธีการอย่างไร
เจาะน้ำคร่ำเพื่ออะไร มีวิธีการอย่างไร
- Advertisement -

การเจาะน้ำคร่ำ เป็นการตรวจสอบภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ของคุณแม่ เพราะคุณแม่ที่มีอายุมาก ๆ มักมีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าคุณแม่ที่อายุยังน้อย ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ความผิดปกติทางด้านโคโมโซม พบมากสุดก็คือ อาการดาวน์ซินโดรม เพราะยิ่งคุณแม่อายุมากลูกก็ยิ่งเสี่ยงเป็นดาวน์ซินโดรมมากขึ้นไปเรื่อย ๆ

คุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุมากลูกยิ่งเสี่ยงเป็นดาวน์ซินโดรม ดังนี้

1.คุณแม่ตั้งครรภ์อายุ 30 ปี ลูกจะมีโอกาสเกิดดาวน์ซินโดรม 1 ใน 800 คน

2.คุณแม่ตั้งครรภ์อายุ 35 ปี ลูกจะมีโอกาสเกิดดาวน์ซินโดรม 1 ใน 365 คน

3.คุณแม่ตั้งครรภ์อายุ 40 ปี ลูกจะมีโอกาสเกิดดาวน์ซินโดรม 1 ใน 108 คน

4.คุณแม่ตั้งครรภ์อายุ 45 ปี ลูกจะมีโอกาสเกิดดาวน์ซินโดรม 1 ใน 33 คน

5.คุณแม่ตั้งครรภ์อายุ 50 ปี ลูกจะมีโอกาสเกิดดาวน์ซินโดรม 1 ใน 12 คน

ดังที่กล่าวมานั้นจะเห็นแล้วว่ายิ่งคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมาก ความเสี่ยงที่ลูกจะมีความผิดปกติทางโคโมโซมก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเมื่อคุณเริ่มตั้งครรภ์ตอนที่อายุมากแล้ว คุณหมอจะให้คุณแม่ทำการเจาะน้ำคร่ำ เพื่อตรวจสอบว่าลูกจะมีอาการผิดปกติหรือไม่ค่ะ

 

วิธีการเจาะน้ำคร่ำ

การเจาะน้ำคร่ำ ขึ้นอยู่กับความถนัดของคุณหมอแต่ละคน คุณหมอบางคนอาจไม่ฉีดยาชาให้คุณแม่ ก็เจาะได้เลยถูกตำแหน่งคุณแม่ก็จะไม่เจ็บมาก แต่คุณหมอบางคนอาจฉีดยาชากันไว้ดีกว่า เพราะอาจต้องโยกเข็มไปมาเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุด เข็มที่ใช้เจาะน้ำคร่ำจะยาวประมาณ 10 เซนติเมตร หรือ 3.5 นิ้ว ในขณะที่เจาะน้ำคร่ำคุณแม่พยามยามอย่าไอ อย่าหัวเราะ อย่าจาม เพื่อเข็มเจาะจะได้อยู่นิ่ง ๆ ไม่คลาดเคลื่อน  เมื่อได้ตำแหน่งที่แน่นอนแล้วคุณหมอก็จะดูดน้ำคร่ำออกมา 20 ซีซี คุณหมอจะใช้เวลาเจาะประมาณ 3 นาทีก็เสร็จแล้วค่ะ

การเจาะน้ำคร่ำ ไม่ได้ทำให้คุณแม่เจ็บอย่างที่คิดแต่อาจจะรู้สึกเสียว ๆ เท่านั้น เมื่อเจาะน้ำคร่ำเรียบร้อยแล้วคุณหมอจะให้คุณแม่พักเพื่อดูอาการสักครู่ ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็สามารถกลับบ้านได้เลยค่ะ

Photo Cr: biomarker.thevisualmd.com

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -