วัคซีนเข็มรวมคืออะไร ฉีดให้ลูกอายุเท่าไร?

67318
วัคซีนเข็มรวมคืออะไร ฉีดให้ลูกอายุเท่าไร
- Advertisement -

วัคซีนเข็มรวม หรือ วัคซีนรวม 6 โรค จะฉีดให้เด็กภายในเข็มเดียวป้องกันได้ทันที 6 โรคดังนี้ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี โปลิโอและเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ วัคซีนเข็มรวมนี้จะฉีดให้เด็กที่มีอายุ 2-6 เดือนเท่านั้น

6 โรคที่กล่าวมาข้างต้นเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณาถึงความจำเป็นในการฉีดวัคซีนกลุ่มนี้ให้ลูกด้วยค่ะ

  • คอตีบ : ติดต่อจากระบบทางเดินหายใจ ไอ จาม
  • ไอกรน : ติดต่อจากการไอรดกัน ลักษณะการไอจะรุนแรง
  • บาดทะยัก : ติดต่อจากการติดเชื้อจากแผลที่สกปรก เช่น ถูกตะปูตำ หรือของมีคมบาด
  • ตับอักเสบบี : ติดได้โดยง่าย เช่น จากแม่สู่ลูก จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
  • โปลิโอ : ส่วนมากได้รับเชื้อเข้าทางปาก เช่น อาหาร น้ำดื่ม
  • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ : ส่วนมากเกิดกับเด็กทารก ติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนเข็มรวมมีดังนี้

  1. วัคซีนเข็มรวม เป็นภูมิคุ้มกันของโรคดังนี้ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี โปลิโอและเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ เมื่อฉีดแล้วความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเหล่านี้น้อยลง
  2. ฉีดวัคซีนเข็มรวม ลูกจะเจ็บตัวน้อยลง เพราะฉีดครั้งเดียว ป้องกันได้ 6 โรค
  3. ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากคิดราคาวัคซีนเป็นแบบเหมารวม และไม่เสียเวลาในการพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนบ่อยอีกด้วย
  4. มีความปลอดภัยสูง เพราะวัคซีนที่ฉีดมีผลข้างเคียงน้อยมาก

การฉีดวัคซีนเข็มรวมมี 2 แบบตามตารางด้านล่างต่อไปนี้

ตารางการให้วัคซีนแบบที่ 1

เด็กวัยแรกเกิด : ฉีดวัคซีน ป้องกันวัณโรค และวัคซีนตับอักเสบบี เข็มที่ 1 (โดยเฉพาะในรายที่แม่เป็นพาหะตับอักเสบบี)

เด็กอายุ 1 เดือน : ตรวจสุขภาพทั่วไป

เด็กอายุ 2 เดือน : ตรวจสุขภาพทั่วไป และรับวัคซีนรวม 6 โรค เข็มที่ 1

เด็กอายุ 4 เดือน : ตรวจสุขภาพทั่วไปและรับวัคซีนรวม 6 โรค เข็มที่ 2

เด็กอายุ 6 เดือน : ตรวจสุขภาพทั่วไปและรับวัคซีนรวม 6 โรค เข็มที่ 3

สำหรับตอนอายุ 18 เดือน และ อายุ 4- 5 ปี ซึ่งจะมีการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันครั้งที่ 4 และ 5 สำหรับ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และโปลิโอ ก็ใช้วัคซีนตามแบบเดิมได้

ตารางการให้วัคซีนแบบที่ 2

เด็กวัยแรกเกิด : ฉีดวัคซีน ป้องกันวัณโรค และวัคซีนตับอักเสบบี เข็มที่ 1 (โดยเฉพาะในรายที่แม่เป็นพาหะตับอักเสบบี)

เด็กอายุ 1 เดือน : ตรวจสุขภาพทั่วไป และรับวัคซีนตับอักเสบบี เข็มที่ 2

เด็กอายุ 2 เดือน : ตรวจสุขภาพทั่วไปและรับวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ(5 โรค)เข็มที่ 1

เด็กอายุ 4 เดือน : ตรวจสุขภาพทั่วไปและรับวัคซีน (5โรค) เข็มที่ 2

เด็กอายุ 6 เดือน : ตรวจสุขภาพทั่วไปและรับวัคซีนรวม 6 โรค (= 5 โรค + ตับอักเสบบี) เข็มที่ 3

การฉีดวัคซีนเข็มรวม จะทำให้เด็กลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงทั้งหลาย และ หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว ลูกอาจมีอาการไข้ขึ้น ตัวร้อนนิดหน่อย เนื่องจากได้รับตัวยาที่มีปริมาณค่อนข้างมาก คุณพ่อคุณแม่ควรดูแลลูกตามอาการของลูก ซึ่งลูกน้อยจะมีอาการดีขึ้นภายใน 1-2 วันค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -