ลูกเราเป็นเด็กพิเศษ 1 ใน 5 กลุ่มนี้หรือไม่?

26443
5 กลุ่มเด็กพิเศษ ที่มีอาการผิดปกติจากเด็กทั่วไป
- Advertisement -

เด็กพิเศษ ที่เราจะกล่าวถึงในที่นี้คือเด็กที่มีอาการผิดปกติจากเด็กทั่วไป  ซึ่งเป็นเด็กที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นพิเศษ โดยทางการแพทย์ได้แบ่งเด็กพิเศษออกเป็น 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ค่ะ

5 กลุ่มเด็กพิเศษ ที่มีอาการผิดปกติจากเด็กทั่วไป มีดังนี้ค่ะ

1.เด็กออทิสติก

เด็กออทิสติก เป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้าในทุก ๆ ด้าน เราจะเห็นตัวอย่างอาการออทิสติกจากผู้ที่โตจนถึงวัย 30 ปีแต่ยังมีความคิดและพฤติกรรมเหมือนเด็กอายุ 10 ขวบนั่นเอง เด็กออทิสติกเป็นกลุ่มเด็กที่ชอบย้ำคิดย้ำทำ มีพฤติกรรมซ้ำ ๆ เป็นเด็กที่ค่อนข้างเงียบและมีโลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบให้ใครมาแตะต้องโดนเนื้อตัว และมีอาการเหม่อลอย

2.เด็กดาวน์ซินโดรม

เด็กดาวน์ซินโดรม คือ เด็กที่มีความผิดปกติของโครโมโซมชนิด Trisomy 21 เกิดจากความบังเอิญของเซลล์ขณะแบ่งตัวไม่ใช่จากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ เด็กดาวน์ซินโดรมเป็นเด็กที่มีความผิดปกติทางกายภาพทำให้มีการพัฒนาการล่าช้าทางด้านการเคลื่อนไหว และมักมีโรคประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง

3.เด็กแอสเพอร์เกอร์ซินโดรม

เด็กแอสเพอร์เกอร์ซินโดรม จัดอยู่ในกลุ่มเด็กออทิสติก แต่เป็นกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งสูงมาก และจะมีความสนใจด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษจนละเลยทุกสิ่งอย่าง ทำให้ปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้ หรือปฏิเสธการเข้าสังคมหรือรับรู้หากสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในความสนใจ

4.เด็กซนสมาธิสั้น

เด็กซนสมาธิสั้น ถือเป็นความผิดปกติทีเกิดจากการทำงานของสมอง เด็กซนสมาธิสั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ใช่เด็กฉลาดแต่เป็นเด็กที่ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดได้นาน และมักจะเป็นเด็กที่มีอารมณ์หุนหันพลันแล่น อยู่ไม่สุขหรืออยู่ไม่นิ่งนั่นเอง

5.เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียน หรือ LD (Learning Disability)

เด็กกลุ่มนี้จะมีความผิดปกติทางสมองโดยเซลล์ที่เป็นเส้นใยเครือข่ายประสารงานอาจะทำงานบกพร่อง เนื่องจากการคลอดก่อนกำหนด การขาดสารอาหารบางชนิดระหว่างเป็นทารกในครรภ์ ทำให้การเรียนรู้ด้านการฟังอ่านเขียนนั้นล่าช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันถึง 2 เท่า

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -