3 สาเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ

43658
3 สาเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ
- Advertisement -

ภาวะครรภ์เป็นพิษ คือ ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ มีโปรตีนหรือไขขาวผสมกับปัสสาวะที่ขับถ่าย เกิดอาการบวมที่มือเท้าและใบหน้า ควบคู่กับการปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียนและตราพร่ามัวอย่างไม่ทราบสาเหตุ หากปล่อยปะละเลยไม่ทำการรักษาก็มีความเสี่ยงที่คุณแม่จะเกิดอาการชัก นำไปสู่ภาวะรุนแรงถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตได้ค่ะ

ในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของภาวะครรภ์เป็นพิษได้อย่างชัดเจน แต่หลาย ๆ ผลงานทางการวิจัยให้เหตุผลถึงปัจจัยเสี่ยงหลัก ๆ อยู่ 3 สาเหตุ คือ

1.คุณแม่ที่ตั้งครรภ์มีสภาพร่างกายที่อ่อนแอหรือมีโรคประจำตัว เช่น โลหิตจาง ความดันโลหิตต่ำหรือสูง โรคหัวใจ เบาหวาน และอื่น ๆ

2.เกิดจากพันธุกรรม ทางครอบครัวเคยมีประวัติของการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษมาก่อน

3.กลไกการสร้างสารเคมีต่าง ๆ ในร่างกายผิดปกติ โดยปกติแล้วสารเคมีที่ร่างกายสร้างและหลั่งออกมาในช่วงระยะเวลาที่ตั้งครรภ์ที่เรียกว่า “สารพรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin)” เป็นสารเคมีที่ทำให้หลอดเลือดขยายหรือบีบรัดตัว แต่เมื่อเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ สารพรอสตาแกลนดินจะถูกหลั่งออกมาทำให้หลอดเลือดบีบตัวและตีบตัน

ภาวะครรภ์เป็นพิษ นั้นอันตรายมากและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คุณแม่หลายท่านต้องเสียชีวิต เนื่องจากภาวะครรภ์เป็นพิษทำให้หลอดเลือดตีบ แคบ และรั่วได้ง่าย เลือดจะไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้น้อย ไม่ก็รั่วซึมไหลออกมาจากอวัยวะ ไตทำงานน้อยลงก็ทำให้ระบบขับของเสียในร่างกายเสื่อมถอยลง เกิดการสะสมของเสียไว้ในร่างกาย มีน้ำคั่งในถุงลมปอดทำให้หายใจลำบาก คุณแม่บางรายมีเลือดออกที่ตับหรือตับเสื่อมสภาพฉับพลัน หรือคุณแม่บางท่านมีอาการตาพร่าลายเนื่องจากเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาลดลง

การเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ นอกจากคุณแม่จะตกอยู่ในความเสี่ยงแล้ว ทารกยังมีความเสี่ยงต่อการพิการหรือเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์ได้ เมื่อคุณแม่มีอาการครรภ์เป็นพิษ จะทำให้เลือดไปหล่อเลี่ยงทารกในครรภ์ได้น้อย การเจริญเติบโตของทารกก็จะช้าหรือหยุดพัฒนาการไปเลย

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -