ลืมกินยาคุม กินยาคุมไม่ต่อเนื่อง มีโอกาสท้องไหม?

129134
ลืมกินยาคุม
- Advertisement -

การกินยาคุมไม่ต่อเนื่อง หรือ ลืมกินยาคุมแล้วไปมีเพศสัมพันธ์กันมีโอกาสสูงที่จะตั้งครรภ์ได้ เพราะการกินยาคุมคือการป้องกันการตั้งครรภ์วิธีหนึ่ง ซึ่งผลจากการกินยาคุมมีดังนี้ค่ะ

  1. เมื่อกินยาคุม จะไม่มีการตกไข่ เมื่อไม่มีการตกไข่ จะไม่มีการปฏิสนธิ จึงไม่ทำให้ตั้งครรภ์
  2. เมื่อกินยาคุม มูกตรงปากมดลูกจะเหนียวข้นมากกว่าปกติ ทำให้อสุจิไม่สามารถเข้าไปผสมกับไข่ได้
  3. เมื่อกินยาคุม เยื่อบุตรงโพรงมดลูกจะฝ่อ ไม่เหมาะกับการฝังตัวของตัวอ่อน จึงไม่เกิดการตั้งครรภ์

ดังที่กล่าวมา 3 ข้อข้างต้น เป็นผลจากการกินยาคุม ดังนั้นเมื่อกินยาคุมแล้วจึงไม่เกิดการตั้งครรภ์ แต่ การกินยาคุมไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิดแบบ 100 เปอร์เซ็นต์นะคะ ถึงจะกินยาคุมก็ยังมีโอากาสในการตั้งครรภ์ได้

  • ผู้หญิงที่กินยาคุมแบบถูกวิธีสามารถตั้งครรภ์ได้ จาก 1000 คนตั้งครรภ์ 3 คน
  • ผู้หญิงที่กินยาคุมไม่ถูกวิธีไม่สม่ำเสมอ จาก 100 คน สามารถตั้งครรภ์ได้ 7-8 คน

ดังนั้นการกินยาคุมไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิดแบบสมบูรณ์ การคุมกำเนิดแบบสมบูรณ์คือการไม่มีเพศสัมพันธ์ค่ะ

ถ้าลืมกินยาคุมควรทำอย่างไรดี

การลืมกินยาคุมเป็นกันมาก สำหรับสาวขี้ลืม หรือ สาวความจำสั้น การกินยาคุมอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญมากเพื่อป้องกันการตกไข่ โดยเฉพาะ 7 เม็ดแรกของแผงยาคุมถ้าเป็นไปได้ควรกินให้ถูกต้องทุกวัน แต่ถ้าลืมกินต้องปฏิบัติดังนี้ค่ะ

  • ถ้าลืมกินยาคุมแล้วนึกได้ตอนไหนก็ให้กินตอนนั้นเลย แต่ถ้าเลยวันไปแล้ว ให้กินทีเดียว 2 เม็ด แต่ถ้าลืมกินเลย 12 ชั่วโมงจากเวลาปกติที่เคยกิน เวลามีเพศสัมพันธ์ควรใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันด้วย ประมาณ 7 วันค่ะ
  • ถ้าลืมกินยาคุมติดกัน 2 วัน คือ 2 เม็ดติดกันให้กินในวันถัดไป 2เม็ด ติดกันไป 2 วัน เช่น ถ้าลืมกินยาคุม วัน เสาร์-อาทิตย์ นึกได้วันจันทร์ก็กินวันจันทร์ 2 เม็ด อังคารอีก 2  เม็ด และวันถัดไปก็ให้กินตามปกติค่ะและใช้การคุมกำเนิดแบบวิธีอื่นรวมด้วยในช่วง 7 วันหลังจากกินยาคุมไปแล้ว เช่น การใช้ถุงยางค่ะ
  • ถ้าลืมกินยาคุมมากกว่า 2 เม็ดติดกันให้หยุดกินยาคุมไปก่อน ถ้าต้องการมีเพศสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยหรือป้องกันโดยวิธีอื่นไปก่อนจนกว่าประจำเดือนรอบใหม่จะมา และเริ่มกินยาคุมแผงใหม่ ในช่วงกินยาคุมแผงใหม่ถ้าต้องการมีเพศสัมพันธ์ควรใช้ถุงยางป้องกันไปก่อนประมาณ 15 วันค่ะ

การลืมกินยาคุม หรือ กินยาคุมไม่ต่อเนื่องเป็นเรื่องที่พบบ่อยดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ควรป้องกันด้วยวิธีอื่นไปก่อน เช่น การใช้ถุงยาง แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลานั้นไปก่อนค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

 

- Advertisement -