คุณแม่รู้ไหม! ประโยชน์ของเทคโนโลยี ต่อเด็ก มีมากกว่าที่คิด  

105
ประโยชน์ของเทคโนโลยี
- Advertisement -

เด็กเล็ก นอกจากจะต้องการพัฒนาการที่ดี รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้เด็กโตมาอย่างมีคุณภาพแล้ว แน่นอนว่าในเรื่องของเทคโนโลยีก็สำคัญเช่นกัน เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ได้มีพัฒนาการที่ดีและที่สำคัญคือ เด็กทั้งหลายก็จะได้รับความรู้ ความทันสมัยอีกด้วย ดังนั้นเราจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเลี้ยงลูก ให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ได้นั้น เราจะต้องใช้ ประโยชน์ของเทคโนโลยี ไม่น้อยเลย เพื่อให้เด็กก้าวทันโลก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียว

ประโยชน์ของเทคโนโลยีต่อเด็ก มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของเทคโนโลยี ที่มีต่อเด็ก ถือว่ามีมากและหลากหลายเลยทีเดียว บางครั้งผู้ปกครองอาจจะมองว่า เทคโนโลยีจะทำให้เด็กไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือสังคมเลยก็ได้ แต่จริง ๆ แล้ว หากเราเลือกเทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสมให้กับเด็ก แน่นอนว่า จะต้องมีประโยชน์ต่อพัฒนาการของสมองและความคิด ความฉลาดของเด็กแน่นอน เรามาดูกันว่าประโยชน์ของเทคโนโลยี สามารถเพิ่มทักษะของเด็กได้อย่างไรบ้าง มาดูกัน

1.เพิ่มไอคิว

การเลี้ยงลูก ที่ดี นอกจากเรื่องของการพัฒนาทางร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์แล้ว ในเรื่องของเทคโนโยลีก็เช่นกัน ประโยชน์ของเทคโนโลยีสามารถเพิ่มในเรื่องของไอคิวแก่เด็กได้เช่นเดียวกัน ด้วยการทดสอบในเรื่องของไอคิว ผ่านการใช้เทคโนโลยี ถือว่าทำให้การเพิ่มไอคิวของเด็กสูงขึ้นมากได้เลยทีเดียว

2.เพิ่มทักษะการเรียนรู้

ประโยชน์ของเทคโนโลยีไม่ได้อยู่แค่การใช้งานเท่านั้น แต่ยังเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ที่ดีอีกด้วย หรือจะเปรียบอินเตอร์เน็ตเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่สำหรับเด็ก ๆ เลยก็ว่าได้ เพราะอินเตอร์เน็ตมีแหล่งความรู้มากมายที่เกี่ยวข้องสำหรับเด็ก เปรียบได้กับหนังสือมากมายที่เหล่าเด็ก ๆ จะค้นหาตอนไหนก็สะดวก สบาย

3.พัฒนาทักษะต่าง ๆ ด้วยเนื้อหาความรู้ที่น่าสนใจ

แน่นอนว่าการใช้อินเตอร์เน็ต ถือเป็นช่องทางของการพัฒนาทักษะสำหรับเด็กได้เป็นอย่างดีเลย ประโยชน์ของเทคโนโลยี ถือว่าเป็นช่องทางของการสร้างแหล่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะ อินเตอร์เน็ต เป็นสื่อที่มาพร้อมกับเนื้อหาที่น่าสนใจ ง่ายต่อการเรียนรู้ ดังนั้นเด็ก ๆ ทั้งหลาย ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต แน่นอนว่าเด็กจะอยากเข้ามาเรียนรู้ได้มากขึ้นเลยด้วยซ้ำไป

4.ช่วยแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

การมีอินเตอร์เน็ตและเด็ก ๆ ได้รับ ประโยชน์ของเทคโนโลยี ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเลยทีเดียว หากเด็กทั้งหลายใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง เข้าใจเนื้อหาหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้แก่เด็กเหล่านี้ได้ ในช่วงเวลาที่ฉุกเฉินหรือต้องการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หากเด็ก ๆ ได้รับข้อมูลหรือเทคโนโลยีที่ดี แน่นอนว่าการแก้ปัญหาก็จะง่ายขึ้น

5.ทักษะการแก้ปัญหา

จะเห็นได้ว่า เด็กสมัยนี้ จะเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีมากกว่าเด็กในยุคก่อน ๆ ส่วนหนึ่งก็มาจาก การเลี้ยงลูก ของพ่อแม่ที่ได้นำพาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง จนทำให้เด็ก ๆ เกิดการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น การแก้ปัญหา หรืออะไรก็ตาม ซึ่งแน่นอนว่า เด็กเหล่านี้จะมีการแก้ปัญหาที่ดีมากเลย ถือว่าเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยี ที่ใช้ได้กับเด็ก

ภัยจากเทคโนโลยีต่อเด็กหากใช้ไม่ถูกวิธี

แน่นอนว่า นอกจากประโยชน์ของเทคโนโลยี แล้ว ในเรื่องของภัยต่าง ๆ จากเทคโนโลยีก็มีเช่นกัน หากเด็ก ๆ หรือผู้ปกครองแนะนำการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เป็นการใช้งานที่ผิดประเภท หรือไม่เหมาะสม แน่นอนว่า การเป็นประโยชน์และกลายเป็นเรื่องของโทษที่เกิดขึ้นมาทันที และแน่นอนว่า ภัยเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวของเด็กอย่างมากเลยทีเดียว มาติดตามกันเลยว่า มีภัยจากเทคโนโลยีแบบไหนบ้าง ที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก หากใช้ไม่ถูกวิธี

  • การเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม แน่นอนว่าสื่อเทคโนโลยีหรืออินเตอร์เน็ตนอกจากจะมีประโยชน์แล้ว ก็ยังมีโทษอีกด้วย ในทางกลับกัน หากเด็กนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานแบบไม่ถูกต้อง อาจเกิดการเลียนแบบหรือความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นก็ได้ และเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความไม่เหมาะสม เด็กจะแยกไม่ออกว่า เกิดอะไรขึ้น หรืออะไรที่เด็กกำลังทำอยู่หรือใช้งานอยู่นั้น ดีหรือไม่
  • เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเกินไป ทำให้เด็กนิสัย เพราะบางครั้ง อาจทำให้เกิดความสะดวกสบายที่มากจนเกินไป ทำให้เด็กหลาย ๆ คนไม่รู้จักการพึ่งพาตนเอง เพราะต้องการที่จะอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือมากกว่า หากเป็นแบบนี้แล้ว อาจเป็นผลเสียต่อเด็กเองอย่างแน่นอน
  • พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หากเด็กได้ซึมซับเอาเทคโนโลยีที่ไม่ดี หรือช่องทางของสื่อช่องทางไหนที่ไม่ดี แน่นอนว่าเด็กเหล่านั้นก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกัน ดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องใส้ใจอย่างมากเลย เพื่อให้เกิดการใช้งานที่มีขอบเขตที่มากกว่านี้ และแน่นอนว่าการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก จะสามารถทำให้เด็กเข้าใจและไม่จำพฤติกรรมเหล่านี้ไปใช้ในอนาคต

การเลี้ยงลูก ให้กลายเป็นเด็กที่ทันสมัย ทันโลก แน่นอนว่า พ่อแม่สามารถนำเอา ประโยชน์ของเทคโนโลยี มาใช้ควบคู่กับการเรียนรู้ได้ แต่อาจจะต้องมีขอบเขตที่ดี และจะต้องดูความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้งานกับเด็กด้วย เพราะเด็กอาจจะยังพิจารณาไม่ได้ว่า แบบไหนดี แบบไหนเหมาะสม ซึ่งเรื่องนี้ผู้ปกครองจะต้องเข้ามาทำความเข้าใจและใส่ใจ เพื่อให้เทคโนโลยีไปควบคู่กับการเลี้ยงดูลูกที่ดีได้เลย

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -