ถุงน้ำคร่ำแตก ก่อนเจ็บท้องคลอด อันตราย!

83220
ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเจ็บท้องคลอด
toranosuke / shutterstock
- Advertisement -

การคลอดบุตรในภาวะปกติ จะเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 37 เป็นต้นไป ก่อนการคลอดจะมีสัญญาณเตือน คือ เจ็บครรภ์คลอด หรือเจ็บครรภ์จริง ซึ่งจะเจ็บถี่ ๆ ทุก ๆ 10 นาที พร้อมปากมดลูกที่เปิดเพิ่มมากขึ้น จากนั้น ถุงน้ำคร่ำ ที่ใช้ห่อตัวเด็กทารก ก็จะแตกออกมา หรือที่เรียกเป็นภาษาทั่ว ๆ ไปว่า มีน้ำเดิน และก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการคลอดค่ะ

แต่!! หาก ถุงน้ำคร่ำแตก ก่อนที่จะมีการเจ็บครรภ์คลอด ปากมดลูกยังไม่เปิด ถือว่าเป็นภาวะที่ไม่ปกติแน่ ๆ ค่ะ อาจมีปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้น

  • หาก ถุงน้ำคร่ำแตก แต่ไม่มีการเจ็บท้อง และครรภ์ยังไม่ครบกำหนด เป็นสัญญาณเตือนว่าจะต้องมีการคลอดในระยะอันใกล้นี้
  • เสี่ยงต่อภาวะสายสะดือของทารกในครรภ์ที่จะย้อยลงมาและถูกกดทับ ทำให้การไหลเวียนเลือดและถ่ายเทของเสียจากแม่ไปสู่ลูก/จากลูกไปสู่แม่ทำได้ไม่ดี ลูกขาดออกซิเจนอาจทำให้มีความพิการทางสมอง หรือเสียชีวิตได้ค่ะ
  • หาก ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนที่จะเจ็บท้องคลอด เป็นเวลาตั้งแต่ 18-24 ชั่วโมงขึ้นไป แล้วไม่รีบพบแพทย์ จะเสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อทั้งคุณแม่และลูกในครรภ์

นอกจากนี้แล้วยังมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นที่อาจเกิดขึ้นกับแม่และลูกด้วย  ได้แก่

  • ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด
  • หลอดเลือดและสายสะดือฉีกขาด ทำให้คุณแม่เสียเลือดและลูกเสียเลือดในการคลอดมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อสัญญาณชีพของลูก
  • ภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ ก่อนสัปดาห์ที่ 37 เป็นสัญญาณที่บอกว่าทารกจะคลอดก่อนกำหนด
  • ปอดของเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดบางรายยังไม่แข็งแรง ปอดไม่ขยาย มีโอกาสที่เกิดปัญหาการหายใจ หรือปอดติดเชื้อได้ง่ายหลังคลอด
  • มารดาเสี่ยงต่อการถูกผ่าตัดคลอดมากขึ้น

ดังนั้นหากคุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการ ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนที่จะเจ็บครรภ์คลอด อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะ เพราะจะส่งผลเสียต่อแม่และลูกเลยค่ะ ต้องรีบพบแพทย์โดยเร็วค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -