สิทธิ ลาคลอด ประกันสังคมที่คุณแม่ต้องรู้ ลาได้กี่วัน จะได้รับเงินเดือนหรือไม่

716
สิทธิลาคลอด
- Advertisement -

คุณแม่ที่มี สิทธิลาคลอด ได้กี่วัน และเมื่อมีการ ลาคลอด จะได้รับเงินเดือนหรือไม่ เชื่อว่าคุณแม่ที่มีสิทธิประกันสังคมอาจจะรู้กันมาบ้างแล้ว แต่สำหรับคุณแม่ท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้สิทธินี้มาก่อนก็อาจจะงงๆ อยู่บ้าง ดังนั้นเราจะมาอธิบายถึงการลาคลอดให้คุณแม่ได้รู้และเข้าใจกัน เอาเป็นว่าไปดูกันเลย

สิทธิลาคลอด สามารถลาได้กี่วัน

ลาคลอดได้กี่วัน คำตอบก็คือ สามารถลาได้ในวันคลอด ลาก่อน หรือลาหลังคลอดก็ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 98 วัน แต่ในกรณีที่คุณแม่ยื่นเรื่องลาไปแล้วและมีการอนุมัติไปแล้ว และได้หยุดไป แต่คุณแม่ยังไม่ได้คลอดบุตรตามกำหนด หากประสงค์ต้องการที่จะถอนวันลาคลอด ที่หยุดไปแล้วสามารถให้ผู้ที่มีอำนาจถอนวันลาหยุดไปแล้วได้ โดยจะถือว่าวันหยุดที่หยุดไปนั้นเป็นวันลากิจส่วนตัว

คุณแม่เริ่มลางานได้ตั้งแต่เมื่อไหร่

สำหรับคุณแม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มลาตั้งแต่วันไหนดี ให้คุณแม่คำนึงว่าในช่วงระยะใกล้คลอดร่างกายจะมีการทำงานหนักมากขึ้น ทำให้ร่างกายต้องการพักผ่อนเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการคลอด ซึ่งคุณหมอส่วนใหญ่มักจะแนะนำให้คุณแม่ที่อยู่ในช่วงกำลังทำงานเลือกลาในช่วงระยะครรภ์อายุ 32 สัปดาห์ เพื่อที่คุณแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ และได้มีเวลาเตรียมคลอดได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งยังไม่ต้องกังวลเรื่อต่าง ๆ อีกด้วย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะเห็นคุณแม่เลือกใช้สิทธิ ลาคลอด ในช่วง 1-2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันกำหนดคลอดมากกว่า เพราะหลายคนมักจะบอกว่าร่างกายยังไหว และจะได้มีเวลาในการลาคลอดเพื่อเลี้ยงลูกได้นานขึ้น

ใช้ สิทธิลาคลอด ยังคงได้เงินเดือนหรือไม่ กี่บาท

ลาคลอดสามารถลาได้ 98 วันนับรวมวันหยุดราชการ ในส่วนของเงินเดือนนั้นก็จะยังคงได้รับตามกฎหมาย โดยคุณแม่จะได้รับเงินเดือนจาก 2 ช่องทางหลักก็คือ เงินเดือนจากที่ทำงาน เป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่าย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในการลาคลอด 1 ครั้ง ซึ่งจากการลา 98 วัน จะได้รับเงินเดือนจากนายจ้าง 45 วัน เช่น เงินเดือน 10,000 บาท ในระหว่างลาจะได้รับเงินเดือน 15,000 บาท แต่การจ่ายเงินเดือนขึ้นอยู่กับนายจ้างว่าจะจ่ายระหว่างลาหรือหลังจากมาทำงาน ในกรณีที่คุณแม่ลาหยุดไม่ถึง 98 วันก็จะได้รับเงินเดือนตามปกติที่มาทำงานด้วย ส่วนเงินเดือนช่องทางที่ 2 ก็คือ จากประกันสังคม โดยจะได้รับจากการคำนวณจากฐานเงินเดือนก็จะจ่ายไม่เกิน 15,000 บาท โดยเงินจำนวนนี้คุณแม่จะได้รับเต็มจำนวนแม้ว่าจะใช้วันลาไม่ครบ 98 วันก็ตาม

สิทธิอื่นๆ ที่คุณแม่จะได้รับ มีอะไรบ้าง

สิทธิอื่น ๆ ที่คุณแม่จะได้รับจากสิทธิประกันสังคมมีดังนี้

1.ค่าคลอดบุตร

คุณแม่ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าค่าคลอดบุตรจากสำนักงานประกันสังคมในอัตราเหมาจ่าย 15,000 บาท ต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งจะมีลูกกี่คนก็สามารถเบิกได้ทุกคน โดยคุณแม่จะต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนคลอดบุตร นั่นก็หมายความว่า คุณแม่จะต้องมีเงินสมทบมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน ถ้าสมทบมาน้อยกว่า 5 เดือนคุณแม่จะไม่มีสิทธิในการขอค่าคลอดบุตร

2.ค่าสงเคราะห์บุตร

คุณแม่ที่จะมีสิทธินี้จะต้องจ่ายค่าสมทบมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใน 3 ปี ก่อนเดือนมีสิทธิจะได้รับผลประโยชน์ทดแทน โดยคุณแม่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแบบเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาท ต่อบุตร 1 คน โดยจะได้รับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงวัย 6 ปีบริบูรณ์ แต่จะได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน สำหรับเงินสงเคราะห์บุตรนั้นบุตรที่ได้จะต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดของการลาคลอดของคุณแม่ที่มีสิทธิประกันสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าก็มีความสะดวกต่อคุณแม่ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นหากใครที่ทำงานมีนายจ้าง มีเงินเดือนการที่เราได้มีสิทธิประกันสังคมไว้บ้างนั้นก็ถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะหากฉุกเฉินหรือจำเป็น เจ็บป่วยไม่สบาย ลาเพื่อคลอดบุตรอย่างน้อยก็ยังคงได้รับเงินเดือนและไม่ขาดรายได้อีกด้วย

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -