เฝ้าระวัง! โควิดโอมิครอนแพร่ใน เด็กเล็ก มากขึ้น เสียชีวิตแล้ว 27 ราย

455
โควิดเด็กเล็ก
- Advertisement -

พบโควิด โอมิครอน แพร่ในเด็กเล็กมากขึ้น อายุ 0-4 ปี เสียชีวิตแล้ว 27 ราย ซึ่งสูงกว่าระลอกที่แล้ว โดยเด็กที่มีโรคประจำตัวจะเสี่ยงสูง ให้ผู้ปกครองเฝ้าสังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติ หรือมีคนในบ้านติดเชื้อ ควรรีบพาไปพบแพทย์

วันที่ 4 เม.ย. 65 นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคได้แถลงสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิต 97 ราย ส่วนใหญ่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงและใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นกลุ่ม 608 ถึง 97% โดยวันนี้มีเด็กเล็กเสียชีวิต 2 ราย คือ อายุ 4 เดือน 1 ราย และ 10 กว่าขวบอีก 1 ราย

นพ.จักรรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ติดเชื้อโควิดเริ่มแพร่เข้าไปสู่กลุ่มเด็กเล็กมากขึ้น ซึ่งกลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปี โควิดระลอกโอมิครอน เสียชีวิตแล้วกว่า 27 ราย มากกว่าระลอกที่แล้วถึง 23 ราย เนื่องจากโอมิครอน แพร่เชื้อได้เร็ว โดยพาะในครอบครัวที่มีการสังเกตอาการของเด็กเล็กได้ไม่ดี ทำให้กว่าจะตรวจพบว่ามีอาการป่วยก็ช้าเกินไป

“ผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กอายุ 0-14 ปี ทั้งระลอก เม.ย. 2564 และระลอก ม.ค. 2565 รวม 104 ราย พบว่า กลุ่มที่มีโรคประจำตัว มีความเสี่ยงกว่ากลุ่มที่ไม่มีโรคประจำตัว จึงขอให้ผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการเด็กที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิด หากมีอาการป่วยผิดปกติแม้เล็กน้อย หรือคนในบ้านเป็นผู้ป่วยหรือสัมผัสเสี่ยงสูงแล้ว ต้องรีบพาเด็กที่เริ่มมีอาการป่วยไปพบแพทย์โดยเร็ว โดยเฉพาะเด็กอายุ 0-4 ปี” นพ.จักรัฐกล่าว

เนื่องจากกลุ่มเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ยังไม่ได้รับวัคซีน พบว่าความรุนแรงของโรคในกลุ่มเด็กเล็ก 0-6 เดือน เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ที่เมื่อป่วยแล้วจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มวัยอื่นที่อายุต่ำกว่า 5 ปี

ส่วนกลุ่มเด็กอายุ 5-12 ปี มีการเสียชีวิตค่อนข้างน้อย ระลอกนี้มีเพียง 3 ราย ดังนั้น การฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กวัยเรียนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะช่วยป้องกันการป่วยหนักได้อย่างดี

ที่มา: สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

- Advertisement -