พ่อแม่ต้องระวัง! โรคเฮอร์แปงไจนา ตุ่มแผลในปากเด็ก กลุ่มเดียวกับ โรคมือเท้าปาก

31879
โรคเฮอร์แปงไจนา
- Advertisement -

โรคเฮอร์แปงไจนา เป็นโรคระบาดยอดฮิตในกลุ่มเด็กเล็กวัยเรียนค่ะ ลักษณะอาการของโรคเฮอร์แปงไจนานี้จะคล้าย ๆ กับโรคมือ เท้า ปาก  โรคเฮอร์แปงไจนา พบได้บ่อยในเด็กช่วงอายุ 3-10 ปี และมีโอกาสพบในเด็กชายและเด็กหญิงเท่า ๆ กันค่ะ

โรคเฮอร์แปงไจนา เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในกลุ่มคอกแซกกีไวรัสกรุ๊ปเอ รวมทั้งมีข้อมูลที่พบว่าเกิดจากเอนเทอโวรัส 71 ที่เป็นสาเหตของโรคมือ เท้า ปากด้วย โรคเฮอร์แปงไจนา สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางเดินหายใจ เช่นการไอ หรือจาม โดยไม่ปิดปาก เชื้อก็จะแพร่กระจายสู่อากาศ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ๆ ที่ได้รับเชื้อโรคนี้ส่วนใหญ่มาจากการคลุกคลีอยู่กับเด็กที่มีอาการป่วยอยู่แล้ว หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่น น้ำมูก น้ำลาย รวมทั้งอุจจาระด้วย

เด็กเล็กๆมักจะได้รับเชื้อจากมือที่ไปสัมผัส จากนั้นก็เอาเข้าสู่ปาก ภายหลังจากที่ได้รับเชื้อประมาณ 4-14  วันก็จะเริ่มมีอาการค่ะ

อาการของ โรคเฮอร์แปงไจนา

เด็กจะมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดตามเนื้อตัว อาเจียน คอแดง เจ็บคอและเจ็บปาก น้ำลายไหล หลังจากนั้น 1 วันจะเริ่มพบจุดแดง ๆ ที่บริเวณลิ้นไก่ ลิ้น และในลำคอ จากจุดแดง ๆ จะกลายเป็นตุ่มน้ำ และมีแผลเล็กๆที่ตรงกลางตุ่มน้ำนั้น เด็กจะเริ่มรับประทานอาหารลำบาก เจ็บปาก เคี้ยวกลืนไม่ถนัด แต่ที่มือและเท้าจะไม่พบตุ่มเหล่านี้ และไข้จะลดลงภายใน 2-4 วัน แต่กว่าที่แผลจะหายอาจกินเวลาเป็น 1 สัปดาห์ค่ะ

การรักษา โรคเฮอร์แปงไจนา

จะเป็นการรักษาตามอาการค่ะ บ้วนปากและกลั้วคอด้วยน้ำเกลือ ระวังไม่ให้ขาดน้ำ เมื่อมีไข้ ก็ให้ยาลดไข้ และเช็ดตัว หากรับประทานอาหารลำบากก็ให้ใช้ยาชากลั้วปาก หรือรับประทานอาหารเหลว ๆ เย็น ๆ เช่น ไอศกรีม นม  จะช่วยให้เจ็บคอเจ็บปากน้อยลงค่ะ

ปัจจุบันโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันค่ะ แต่เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ก่อนที่ลูกจะรับประทานอาหาร คุณแม่ควรบอกให้ลูกล้างมือให้สะอาดเสียก่อนค่ะ และที่สำคัญต้องตักเตือนไม่ให้ลูกนำสิ่งของเข้าปากนะคะ

Photo Credit: thedoctormommy.com

เรื่องอื่นๆที่เ่ราแนะนำสำหรับคุณ