บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จัดกิจกรรมครบรอบ 20 ปี ช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด

1372
- Advertisement -

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสังคม เพื่อมุ่งหวังที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และขยายโอกาสด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่เป็นอนาคตของชาติ ได้มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดซ่อมบำรุงห้องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงพื้นที่โรงเรียน บริจาคอุปกรณ์กีฬา ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก และมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลด้านการซ่อมบำรุงโรงเรียนในส่วนต่างๆ ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ที่มีการเพิ่มเติมและปรับปรุงในส่วนการเดินสายสัญญานต่างๆ และการเดินสายไฟให้เป็นระเบียบเพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยต่อนักเรียนในการใช้งานคอมพิวเตอร์ สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน รวมถึงในพื้นที่โรงเรียนอย่างลานอเนกประสงค์ก็ได้เทปูนทำพื้นใหม่เพื่อรองรับการทำกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ และยังมีการปรับปรุงหลังคาห้องน้ำของระดับชั้นอนุบาลให้มีความสะดวกสบายในการใช้งานยิ่งขึ้น รวมถึงมอบเครื่องดนตรีและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านหนองแสงทุกคน  โดยทางไทยแวร์ได้มุ่งเน้นที่จะทำประโยชน์ให้สังคมอย่างต่อเนื่องมาทุกๆ ปี

- Advertisement -