เลือดออกขณะตั้งครรภ์ เป็นเพราะอะไร อันตรายหรือไม่?

305535
เลือดออกขณะตั้งครรภ์
Oksana Mizina / shutterstock
- Advertisement -

ในขณะที่ตั้งครรภ์ หากคุณแม่ตั้งครรภ์มีเลือดออกมาจากช่องคลอดแสดงว่ามีอาการผิดปกติแล้วนะคะ การที่คุณแม่มี เลือดออกขณะตั้งครรภ์ ในแต่ละช่วงอายุครรภ์นั้นเกิดจากอะไร และส่งผลกระทบกับคุณแม่และทารกในครรภ์อย่างไรดูได้ดังนี้ค่ะ

เลือดออกขณะตั้งครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ 1-27 สัปดาห์ เกิดจาก

1.ภาวะแท้ง หรือ แท้งคุกคาม

คุณแม่อาจจะมีเลือดออกกระปิดกระปรอย จนมีเลือดออกเยอะจนเกิดอาการตกเลือดได้ ถ้าคุณแม่พบว่าเลือดออกช่องคลอดให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจสอบทารกในครรภ์ค่ะ

2.ท้องลม

ภาวะท้องลม คือ ไข่ที่ได้รับปฏิสนธิแล้วฝ่อ ไม่สามารถเจริญเติบโต หรือตั้งครรภ์ต่อไปได้ คุณแม่จะแท้งไปเองโดยธรรมชาติ

3.ทารกเสียชีวิตในครรภ์

คือ การผิดปกติบางอย่างทำให้ทารกไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้ คุณแม่จะมีอาการปวดท้องและมีเลือดออกจนทำให้แท้งในที่สุดค่ะ

4.อาการท้องนอกมดลูก

การท้องนอกมดลูก คือ การที่ไข่และอสุจิปฏิสนธิกันแล้วตัวอ่อนไม่ได้ไปฝังตัวอยู่ตรงโพรงมดลูก อาจจะไปฝังตัวอยู่ตรง ปีกมดลูก หรือตรงท่อนำไข่ คุณแม่จะมีอาการปวดท้องมาก มีความดันต่ำ หัวใจเต้นเร็วจนอาจจะช็อกได้ คุณแม่ต้องรีบพบแพทย์ทันทีค่ะ

เลือดออกขณะตั้งครรภ์ ในช่วงอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ เป็นต้นไป เกิดจาก

1.รกเกาะต่ำ

คือ ภาวะที่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วรกไม่ได้เกาะอยู่ในจุดที่เหมาะสม ซึ่งโดยปกติแล้วรกจะเกาะยึดอยู่ตรงส่วนด้านบนของมดลูก แต่ภาวะรกเกาะต่ำ คือจะเกาะลงมาอยู่ทางด้านล่างของมดลูก หรือครอบคลุมมาถึงปากมดลูก

2.รกลอกตัวก่อนกำหนด

มีสาเหตุอาจเกิดจากการโดนกระแทก หรือมีอาการครรภ์เป็นพิษ อาจจะทำให้เด็กเสียชีวิตได้เนื่องจาก ขาดออกซิเจน อาการคือ จะปวดท้องมาก ท้องจะแข็งตึง มดลูกจะโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะมีเลือดขังอยู่ภายใน ต้องรีบไปหาหมอทันที

3.มดลูกแตก 

การแตกของมดลูก สามารถเกิดได้ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ แต่ส่วนมากมักเกิดขึ้นในระยะเจ็บครรภ์ สิ่งที่น่ากังวลก็คือ ก่อนที่มดลูกใกล้จะแตกจะไม่มีอาการแสดงใด ๆ ที่บ่งบอกเลย อาจมีอาการปวดมดลูกหรือ มีไม่มาก หลังจากนั้นจะตามมาด้วยอาการแสดงของภาวะช็อค ได้แก่ชีพจรเต้นเร็ว ความดันต่ำ เนื่องจากมีการเสียเลือดมีเลือดออกในช่องท้อง

4.อาการคลอดก่อนกำหนด

กรณีนี้ถ้าเลือดออกทางช่องคลอดมาก่อนที่จะครบกำหนดคลอด แสดงว่ารกอาจจะลอกก่อนกำหนดจากผนังมดลูก ในปกติแล้วรกจะลอกตัวออกมาตอนที่เด็กคลอดออกมาแล้วค่ะ

ภาวะเลือดออกขณะตั้งครรภ์ยังมีอีกหลายสาเหตุ หากคุณแม่ตั้งครรภ์มีเลือดออกทางช่องคลอดให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อให้แพทย์ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเกิดมาจากสาเหตุใดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ