ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ อาการตกขาวผิดปกติช่วงตั้งครรภ์

14704
ตกขาวมาก
- Advertisement -

ในช่วงตั้งครรภ์ช่องคลอดของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ  รวมถึงจะมีสารคัดหลั่งมากกว่าปกติ  หรือเรียกว่าอาจจะมีตกขาวมากกว่าปกติ ดังนั้น การดูแลรักษาความสะอาดช่องคลอดและอวัยวะเพศไม่ถูกวิธี เป็นสาเหตุของความอับชื้นและติดเชื้อได้ง่ายนะคะ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับช่องคลอดอย่างถูกต้อง

ตามปกติแล้วภายในช่องคลอดจะมีเชื้อแบคทีเรียประจำถิ่นอยู่ซึ่งปกติแบคทีเรียเหล่านี้เป็นแบคทีเรียที่ดี เพราะทำหน้าที่รักษาความสมดุลและสภาวะที่เหมาสมให้กับช่องคลอด ช่วยป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในช่องคลอด

อาการตกขาวผิดปกติช่วงตั้งครรภ์

เมื่อใดที่ช่องคลอดเกิดการอับชื้นจนทำให้แบคทีเรียขาดความสมดุล เชื้อโรคสามารถเพิ่มปริมาณมากขึ้น ก็จะทำให้เกิดโรค ทำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ตามมา  เช่น ตกขาวมีกลิ่นเหม็น มีสีที่ผิดปกติไปจากเดิม  แต่จะมีสีอะไรนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรค  นอกจากนี้จะมีอาการแสบคันร่วมด้วย เป็นต้น เชื้อที่พบมากที่สุด คือ  เชื้อรา มักจะมาจากอุจจาระหรือจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีพาหะของเชื้อรา

  • ลักษณะของตกขาวที่ติดเชื้อราในช่องคลอด  จะมีลักษณะเหมือนนมบูด  เป็นก้อน  มีกลิ่นอับ  ทำให้เกิดอาการแสบคันบริเวณปากช่องคลอด โดยเฉพาะหากมีการเกาบริเวณช่องคลอดจนเป็นแผล
  • ลักษณะของตกขาวที่ติดเชื้อแบคทีเรียจะทำให้มีตกขาวมากผิดปกติ มีกลิ่นและสีที่ผิดแปลกไปจากเดิม  บางทีมีกลิ่นคล้ายคาวปลา  ตกขาวมีสีเหลืองอ่อนใสแต่มีปริมาณมาก
  • ลักษณะของตกขาวที่เกิดจากเชื้อพยาธิ  ตกขาวจะมีลักษณะเป็นฟอง มีกลิ่นเหม็น  ตกขาวมีสีเหลืองปนเขียวและมีปริมาณมาก

ในช่วงตั้งครรภ์เป็นช่วงที่ร่างกายของคุณแม่มีภูมิต้านทานน้อยลงกว่าปกติและมักจะเกิดการอับชื้นบริเวณอวัยวะเพศได้ง่าย  ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อที่ช่องคลอด  เชื้อบางชนิดมีผลต่อทารกน้อย อาจเกิดการคลอดก่อนกำหนดได้  เช่น  เชื้อแบคทีเรียวาจิโนสิส

หากมีการติดเชื้อเป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกในช่วงตั้งครรภ์ควรต้องดูแลอนามัยบริเวณช่องคลอดให้ถูกวิธี พยายามหลีกเลี่ยงความอับชื้นโดยการใช้ผ้าอนามัยแบบบางและเปลี่ยนบ่อย ๆ ทุก 2 -3 ชั่วโมง ป้องกันการอับชื้น  ไม่ควรซื้อยามาสอดหรือยามารับประทานเอง เพราะอาจเกิดอันตรายได้ หากอาการไม่ดีขึ้น ยังพบว่ามีตกขาวผิดปกติอยู่ แนะนำให้ไปพบคุณหมอเพื่อความปลอดภัยจะดีกว่านะคะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -