รวมข้อเรียกร้องจากเครือข่ายสตรี เนื่องในวันสตรีสากลปี 2560

2702
- Advertisement -

เครือข่ายแรงงานสตรีทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล เรียกร้องให้รัฐขยายวันลาคลอดเพิ่มเติม และให้สามีหยุดงานได้ 30 วัน เพื่อช่วยเลี้ยงดูบุตร 

กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ร่วมกับองค์กรเครือข่ายแรงงานหญิง จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเดินรณรงค์จากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไปยังหอประชุมบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มหาชน เนื่องในวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี

โดยมีข้อเรียกร้องทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่

1.รัฐต้องรับรองอนุสัญญา ไอแอลโอ ฉบับที่ 183 ว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองความเป็นมารดา

2.รัฐต้องจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนทำงาน

3.รัฐต้องกำหนดให้มีสัดส่วนหญิง – ชาย 50 ต่อ 50 ในคณะกรรมการทุกมิติ และกำหนดให้วันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ และวันหยุดตามประเพณี

นอกจากนี้ ยังมีข้อเรียกร้องอื่น ๆ เช่น เพิ่มวันลาคลอดจากเดิม 90 วัน เป็น 120 วัน โดยได้รับค่าจ้างเต็ม ให้สามี ลางานช่วยดูแลภรรยาหลังคลอดได้เป็นเวลา 30 วัน และจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แรงงานหญิงนอกระบบ หลังคลอดบุตรระยะเวลาเท่ากับที่แรงงานในระบบ

โดยทางกลุ่มแจ้งว่าหลังจากนี้ จะนำข้อเรียกร้องทั้งหมด ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การแก้ไขเชิงนโยบายต่อไป

ที่มา: workpointtv

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ