ชวนคุณแม่มาเตรียมความพร้อม สู่การตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพกันค่ะ

18993
เตรียมความพร้อมสู่การตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ
- Advertisement -

เตรียมความพร้อมสู่การตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ

การตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรจะได้มีการเตรียมความพร้อม และวางแผนเป็นอย่างดีเสียก่อน ทั้งในเรื่องของความพร้อมของร่างกาย  ระยะเวลา สภาพแวดล้อม และการเงิน  เพื่อให้คุณแม่และลูกน้อยแข็งแรงและปลอดภัย คลอดออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ปัจจัยที่ทำให้ตั้งครรภ์ได้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่

เมื่อเตรียมพร้อมที่จะตั้งครรภ์ อย่างแรกเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อย ค่าใช้จ่ายในการคลอด และค่าใช้จ่ายหลังคลอด  หากมีการวางแผนเตรียมการเป็นอย่างดี จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ประสบปัญหาด้านการเงินในระยะยาว ดังนั้น ก่อนการตั้งครรภ์ ควรมีเงินออมที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในอนาคตด้วยนะคะ

การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ซึ่งต้องตรวจ ทั้งคุณแม่และคุณพ่อ โดยเฉพาะโรคที่อาจแฝงอยู่ในลักษณะพันธุกรรม  ในคุณแม่อาจต้องตรวจอย่างละเอียดมากหน่อย  คุณหมออาจซักถามถึงประวัติการใช้ยาคุมกำเนิด ประวัติการตรวจมะเร็งปากมดลูก ประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของตนเองและสามี ประวัติการตั้งครรภ์ ประวัติการแท้ง  และอาการเจ็บป่วย โรคประจำตัวต่าง ๆ และวัคซีนที่ได้รับ เพื่อจะได้แนะนำวิธีการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องหากมีการตั้งครรภ์ และลูกจะได้ไม่มีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น

เวลา นับว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด หากมีการตั้งครรภ์ จำเป็นจะต้องมีเวลาไปพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ อาจมีกิจกรรมนอกเหนือจากการพบแพทย์ด้วย เช่น การอบรมการตั้งครรภ์คุณภาพของโรงพยาบาล  ซึ่งจะต้องกินเวลางานประจำ คุณแม่ควรต้องจัดสรรเวลาให้ได้ และเมื่อคลอด คุณแม่อาจต้องเป็นผู้รับบทหนัก เรียกได้ว่า เวลาทั้งหมดต้องทุ่มเทให้กับลูกกันเลยทีเดียวค่ะ

กำหนดการคลอด คุณแม่ควรจะวางแผนการตั้งครรภ์ ให้ลูกคลอดตามเกณฑ์การเข้าเรียนดีที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเวลาเข้าเรียน อีกทั้งโรงเรียนบางแห่ง มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากลูกไม่ถึงเกณฑ์อีกด้วยค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -