ครรภ์เป็นพิษ ภาวะแทรกซ้อนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องระวัง!

62587
- Advertisement -

ครรภ์เป็นพิษ ภาวะแทรกซ้อนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องระวัง 

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์จะมีอาการหลายอย่างเกินขึ้น ทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์ และยังมีภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ ที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะได้รับ เช่น เบาหวาน อาการบวม และ ครรภ์เป็นพิษ

อาการครรภ์เป็นพิษ คือ การที่มีความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตร (มม.) ปรอท หรือมีไข่ขาวในปัสสาวะของคุณแม่ที่มีอายุครรภ์ มากกว่า 20 สัปดาห์เป็นต้นไปจนกระทั่งหลังคลอด และเมื่อคลอดลูกออกมาแล้ว อาการครรภ์เป็นพิษ จะค่อย ๆ หายไปเองค่ะ

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการครรภ์เป็นพิษ

ภาวะครรภ์เป็นพิษ ยังไม่ได้มีข้อระบุแน่ชัดว่าเกิดมาจากสาเหตุใด อาจจะเกิดจากฮอร์โมนบางตัวมีความผิดปกติ หรือ เกิดจากที่รกมีการสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดของคุณแม่ตั้งครรภ์จะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงจนทำให้เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ

คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงครรภ์เป็นพิษมีดังนี้

 • คุณแม่ตั้งครรภ์ ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 35 ปีขึ้นไป
 • คุณแม่ตั้งครรภ์ ที่เป็นการตั้งครรภ์แรก
 • คุณแม่ตั้งครรภ์ ที่มีลูกห่างกันประมาณ 10 ปี
 • คุณแม่ตั้งครรภ์ ที่มีโรคประจำตัวมาก่อนอยู่แล้วก่อนการตั้งครรภ์ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
 • คุณแม่ตั้งครรภ์ ที่ตั้งครรภ์แฝด

 

อาการของครรภ์เป็นพิษ มีดังนี้

 • มีความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท
 • น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • มีอาการบวมตามมือ เท้า หน้า
 • ปวดศีรษะตรงท้ายทอย กินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
 • ถ้าอาการรุนแรงมากจะมีอาการชัก หรือ เลือดออกในสมอง
 • ลูกดิ้นน้อยลง น้ำหนักไม่ได้ตามอายุครรภ์ หรือโตช้า

อันตรายจากครรภ์เป็นพิษที่เกิดกับคุณแม่

 • อาจเกิดอาการชัก
 • น้ำท่วมปอด
 • ตาบอด ชั่วคราว หรือถาวร
 • ปัสสาวะน้อยลง ไตอาจวายได้
 • มีน้ำคั่งในปอดทำให้หายใจลำบาก
 • มีเลือดออกในสมองอาจทำให้เสียชีวิตได้

อันตรายจากครรภ์เป็นพิษที่เกิดกับลูกในครรภ์

 • เลือดไปเลี้ยงมดลูกน้อยลง ทารกในครรภ์จะเติบโตช้า
 • รกลอกตัวก่อนกำหนด คลอดก่อนกำหนด
 • ทารกเสียชีวิตในครรภ์
 • หัวใจเต้นช้าลง อาจทำให้ทารกขาดออกซิเจน

การรักษาครรภ์เป็นพิษ

อาการครรภ์เป็นพิษจากการตั้งครรภ์นี้ ถ้าคุณหมอตรวจวินิจฉัยแล้วพบว่ามีอาการรุนแรงมาก คุณหมอจำเป็นต้องให้หยุดการตั้งครรภ์ทันที ถ้าคุณแม่ใกล้คลอด อายุครรภ์มากแล้วคุณหมอจะแนะนำให้ทำการคลอดก่อนกำหนด แต่ถ้าคุณแม่ที่มีอายุครรภ์ยังน้อย คุณหมอไม่สามารถทำการให้คลอดก่อนกำหนดได้เนื่องจากน้ำหนักลูกน้อย และปอดยังทำงานไม่สมบูรณ์คุณหมอจะดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิด นัดพบบ่อยมากเพื่อตรวจภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นจนกว่าจะถึงเวลาที่สามารถคลอดทารกได้ค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -