โรคปากแหว่งเพดานโหว่ เกิดจากอะไร วิธีการรักษา


โรคปากแหว่งเพดานโหว่ คือ

โรคปากแหว่งเพดานโหว่ คือ โรคที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นบนใบหน้า ซึ่งในจำนวนทารกที่คลอดออกมาจาก 600 คน จะมี 1 คนที่พบโรคนี้ ลักษณะของปากแหว่ง คือ จะมีรอยแยกของริมฝีปากบน ไปจนถึงเหงือกและเพดานปากส่วนหน้า อาจเป็นด้านเดียวหรือสองด้าน ส่วน เพดานโหว่ จะมีลักษณะเป็นรอยแยกจะเกิดขึ้นตั้งแต่เพดานอ่อนไปจนถึงเพดานแข็ง

โรคปากแหว่งเพดานโหว่ เกิดจากอะไร?

โรคปากแหว่งเพดานโหว่ จะเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือโครโมโซมที่ผิดปกติ หรือปัจจัยภายนอกที่กระทบคุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วง 3 เดือนแรก เช่น การขาดสารอาหารหรือวิตามินบางชนิด(โฟเลต) สืบเนื่องจากพิษของยาหรือสารเคมีบางอย่าง รวมถึงการติดเชื้อจากไวรัสหรือแบคทีเรียบางชนิด และอาจเกิดจากการฉายรังสีเอกซเรย์ ฯลฯ

เด็กที่มีความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ จะมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของการเลี้ยงดูหลังคลอด เนื่องจากเด็กไม่สามารถดูดนมได้อย่างเด็กทั่วไป และอาจมีปัญหาในระบบของร่างกาย เช่น ความพิการทางหัวใจและระบบไหลเวียน ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย รวมทั้งระบบประสาทและสมอง เด็กบางคนอาจมีปัญหาด้านการพูดการออกเสียง หรือพูดไม่ชัด

โรคปากแหว่งเพดานโหว่ การรักษา

ในปัจจุบัน การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดศัลยกรรมทันทีหลังคลอด และเมื่อโตขึ้นทันตแพทย์จะทำการจัดฟันเพื่อให้โครงสร้างใบหน้าและฟันกลับมาเป็นปกติ และทำให้การพูดบางเสียงชัดเจนขึ้น และในเด็กบางคนที่พูดไม่ชัดมาก ๆ และเสียงขึ้นจมูก นักแก้ไขการพูด จะช่วยแก้ไขการพูดที่ผิดปกติ ทั้งการพูดไม่ชัดและเสียงขึ้นจมูกให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ


เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ