โรคธาลัสซีเมีย ทราบสักนิดก่อนตั้งครรภ์

48147
โรคธาลัสซีเมีย เกิดจากอะไร
- Advertisement -

โรคธาลัสซีเมีย ทราบสักนิดก่อนตั้งครรภ์

โรคธาลัสซีเมีย เกิดจากความผิดปกติของรหัสพันธุกรรม หรือยีนส์ที่มีหน้าที่สร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ที่ถูกกำหนดโดยโครโมโซมคู่ที่ 11 เมื่อใดที่เกิดความผิดปกติของยีนส์ตัวใดตัวหนึ่งหรือคู่ใดคู่หนึ่ง ก็จะทำให้เกิดความผิดปกติต่อการสร้างฮีโมโกลบิน ทั้งในแง่ปริมาณและลักษณะ เรียกว่าภาวะธาลัสซีเมีย

ความผิดปกติที่ยีนส์ตัวเดียวทำให้เกิดภาวะแฝง โรคธาลัสซีเมียถือเป็นพาหะ แต่หากความผิดปกตินั้นเกิดในยีนส์ทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นโรคธาลัสซีเมีย หรือทำความเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ โรคซีดชนิดหนึ่งที่สามารถติดต่อได้โดยทางกรรมพันธุ์ และมีการสร้างฮีโมโกลบิน ทำให้เม็ดเลือแดงมีลักษณะผิดปรกติและแตกง่าย ก่อให้เกิดอาการซีด เลือดจางเรื้อรัง และมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นโรคนี้จะได้รับยีนส์ที่ผิดปรกติของพ่อและแม่

ในหญิงตั้งครรภ์ สูตินารีแพทย์จะเจาะเลือดในครั้งแรกที่ฝากครรภ์ เพื่อนำไปตรวจหาความผิดปกติของพันธุกรรม หากไม่พบความผิดปกติ ก็จะปล่อยให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไป แต่หากพบว่าแม่มียีนส์ที่เป็นพาหะแฝงอยู่ คุณหมอจะเจาะเลือดของคุณพ่อตรววจเพิ่ม หากไม่พบก็ปล่อยให้การตั้งครรภ์ดำเนินไปตามปกติ

แต่หากพบว่าคุณพ่อเองก็มียีนส์ความผิดปกตินั้นแฝงอยู่ด้วย  และเป็นพาหะชนิดเดียวกัน เมื่อมีลูกก็จะทำให้มีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

ในกรณีนี้หากคุณหมอทราบมาก่อนว่าคู่สมรสมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ก็จะให้เตรียมตัวเพื่อตรวจทารกในครรภ์ เมื่อตั้งครรภ์ได้ประมาณ 12-16สัปดาห์ และหากตรวจพบว่าลูกในครรภ์เป็นธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงมาก และจะทำให้เกิดข้อแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ของมารดา คุณหมอก็จะแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งหากเด็กในครรภ์เป็นแค่พาหะของโรค หรือไม่มีพันธุ์ของ ธาลัสซีเมีย อยู่เลยก็จะให้ตั้งครรภ์ได้ตามปกติค่ะ

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ