ให้ลูกเข้าเรียนก่อนเกณฑ์หรือตามเกณฑ์ดีนะ

20555
classroom-of-a-daycare-center-picture
- Advertisement -

ให้ลูกเข้าเรียนก่อนเกณฑ์หรือตามเกณฑ์ดีนะ

ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่คิดไม่ตกของคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่มีลูกเกิดปลายปี (ตั้งแต่เดือนมิ.ย.เป็นต้นไป) เมื่อลูกถึงวัยเข้าเรียน

คุณพ่อคุณแม่บางส่วน ที่เลือกให้ลูกเรียนตามเกณฑ์ ด้วยเหตุผลที่ว่า ลูกจะโตสุดในห้องเรียน หรือจัดอยู่ในกลุ่มที่โตของห้องเรียนนั้นๆ ลูกจะมีความพร้อมมากกว่า ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม เรียนรู้ได้ดีกว่า มีกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ที่แข็งแรงกว่า สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี เด็กในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมมาก เมื่อมีกิจกรรมอะไรก็ตามในชั้นเรียน เค้ามักจะทำได้ดีกว่าเด็กคนอื่น มักได้รับคำชม และได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของห้องอยู่เสมอๆ ทำให้เค้ารู้สึกภูมิใจ และมั่นใจในตัวเองมาก

ในทางกลับกันคุณพ่อคุณแม่บางส่วน ที่เลือกให้ลูกเข้าเรียนก่อนเกณฑ์นั้น ก็ให้เหตุผลว่า ไม่อยากให้ลูกเป็นเด็กโข่ง มีอายุมากที่สุดในห้องเรียน และลูกเองก็สามารถช่วยเหลือตัวเองและเรียนรู้ได้ดีเกินวัยอยู่แล้ว ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการเรียน

แต่คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่าเด็กเล็กๆ ถึงเด็กประถมต้นนั้น แม้อายุห่างกันไม่กี่เดือน แต่ก็จะมีพัฒนาการที่ต่างกันมาก โดยเฉพาะในเรื่องการฟัง การควบคุมอารมณ์ และความสามารถในบางเรื่อง รวมทั้งน้ำหนักและส่วนสูง  เด็กที่เรียนก่อนเกณฑ์ จะตัวเล็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เด็กดูด้อยกว่าเพื่อน อ่อนแอ และอาจจะถูกแกล้งได้ง่าย พอเจอเพื่อนตัวใหญ่ ตัวสูงก็อาจจะกลัวและทำให้ถูกเพื่อนข่มขู่ ไม่มีภาวะผู้นำ เพราะรูปร่างเสียเปรียบ  บางครั้งมีปัญหาในเรื่องการฟังคำสั่ง ไม่เข้าใจคำสั่ง  ทำให้ดูด้อยกว่าเพื่อน ถูกครูตำนิ หรือเด็กอาจจะเปรียบเทียบตัวเองว่าไม่เก่งเท่าเพื่อน ทำให้เด็กมีทัศนคติ เกี่ยวกับตัวเองว่าเราด้อย ซึ่งทัศนคติเชิงลบนี้ ส่งผลต่อบุคลิกภาพ ทำให้กลายเป็นคนขี้อาย ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง และไม่มีภาวะผู้นำ

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจได้หรือยังคะ ว่าควรให้ลูกเข้าเรียนก่อนเกณฑ์ หรือตามเกณฑ์ดีกว่ากัน

เรื่องอื่นๆที่เราแนะนำสำหรับคุณ

- Advertisement -